Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kdo jsme?

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu, která byla zřízena již v roce 1991. V podmínkách ČR v oblasti vysokoškolského vzdělávání zaujímá specifické postavení. Specifikem jak výukové, tak výzkumné činnosti JU je symbiotické soužití v rámci jednoho kampusu s ústavy Biologického centra AV ČR, v. v. i. (BC AV ČR) – v současnosti největší mimopražské instituce AV ČR. Lze říci, že z hlediska studijního profilu je JU školou, která zahrnuje širokou škálu studijních oborů ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských. V současné době je ustálena a zpřehledněna struktura součástí JU a nově uskupené fakulty jsou na prahu nového rozvoje především kvalitativní povahy. S téměř 13 tisíci studenty je JU univerzitou střední velikosti v rámci ČR, avšak v podmínkách Jihočeského kraje jedinou takového významu s přirozeným spádovým centrem Jihočeského, Středočeského, Plzeňského kraje a kraje Vysočina, se silnými vazbami na Horní Rakousko a Dolní Bavorsko. JU je výzkumně orientovanou vysokou školou, kdy téměř čtvrtinu rozpočtu tvoří prostředky na výzkum a vývoj, přičemž za poslední období došlo ke zřetelnému nárůstu tohoto typu financování právě vysoce aktivní a efektivní činností výzkumných týmů.

Co děláme a pro koho?

Vzdělávání

Zajišťujeme terciární vzdělání (v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech) a dále další vzdělávání např. „Univerzita třetího věku“. Jsme otevřeni všem uchazečům o studium bez rozdílu pohlaví, rasového a etnického původu, věku, náboženství nebo sexuální orientace apod. Vytváříme podpůrné mechanismy, a to např. stipendia, zprostředkování ubytování a stravování apod.

Věda a výzkum

Realizujeme vědecko-výzkumnou činnost v ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských oblastech sledující současné a budoucí požadavky společnosti.

Spolupráce s praxí

Vychováváme odborníky pro trh práce s odpovídajícími znalostmi a kompetencemi, v rámci celoživotního vzdělávání nabízíme studium orientované na výkon povolání a zájmovou činnost. Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou při řešení přírodovědných, technických a humanitních problémů pro aplikační sféru (např. firmy, municipality, státní organizace apod.).

Kam směřujeme?

JU se chce stát vysoce konkurenceschopnou univerzitou 21. století, která si upevnění své významné postavení v žebříčku českých vysokých škol a bude zajišťovat a realizovat vzdělávání, vědu a spolupráci s praxí v nejvyšší kvalitě a s vysokou přidanou hodnotou.

Prioritní okruhy

  • rozvoj kvality i rozsahu pedagogické činnosti a doplňkových funkcí
  • rozvoj excelence a relevance v oblasti tvůrčí činnosti
  • rozvoj a optimalizace systému řízení
  • rozvoj a řízení lidských a materiálně-technických zdrojů

Dlouhodobé cíle

  • zvyšování kvality a excelence akademických činností s ohledem na profilaci jednotlivých součástí
  • zvyšování relevance aplikovaného výzkumu
  • inovace systému komercializace včetně forem spolupráce se subjekty hospodářské praxe v oblasti transferu technologií
  • prohlubování internacionalizace pedagogické činnosti a tvůrčích aktivit
  • posilování prvků profesionalizace v řízení včetně pokračování centralizace odborných obslužných funkcí
  • rozvoj dalšího a celoživotního vzdělávání

Kontaktní údaje

Adresa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakuta
Studentská 13
370 05 České Budějovice

IČ: 60076658
Tel.: 389 032 022
Fax: 387 772 033
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.jcu.cz

Kde nás najdete?

Zobrazit mapu