Laboratoř fyziky plazmatu

Ústavu fyziky a biofyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Kontakt:

Doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.

Více informací: http://www.prf.jcu.cz/ufy/struktura/laboratore/laborator-fyziky-plazmatu.html

Jedním z výzkumných cílů laboratoře je studium a příprava tenkých funkčních vrstev pomocí nízkoteplotního plazmatu. Jedná se o vrstvy s tloušťkou okolo 100 nm, které významně ovlivňují vlastnosti povrchu, aniž by došlo ke změnám či poškození základního materiálu. Typickým příkladem jsou tvrdé vrstvy s ochrannou mechanickou funkcí, elektricky vodivé či naopak izolující povrchy, polovodičové struktury, fotoaktivní filmy a další. Mimo toto spektrum se laboratoř v posledních letech orientuje také na výzkum moderních nanostrukturovaných materiálů pro bio-technologické aplikace a senzorovou techniku. Jedná se o nanášení aktivních vrstev, které dokáží navazovat složitější molekuly. Takové materiály pak mohou být uplatněny buď v detekčních systémech, nebo mohou sloužit jako nosiče navázaných bioaktivních substancí.

lab.fyziky a biofyziky1  lab.fyziky a biofyziky2  lab.fyziky a biofyziky3