Spoluvytváření EU strategií v oblasti duševního vlastnictví

Kancelář transferu technologií JU bude mít zástupce v týmu pro přípravu tzv. Kodexu zásad pro inteligentní užívání duševního vlastnictví. Jedná se o část politického programu ERA, konkrétně akce s názvem: „Aktualizace pokynů EU pro efektivní zhodnocení znalostí“.

Vedoucí KTT JU, RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA, se stane členkou tohoto vysoce specializovaného týmu. Tím, že se připojí ke specializované komunitě, se bude účastnit inkluzivního procesu spoluvytváření se širokou škálou zúčastněných stran v oblasti výzkumu a inovací s příslušnými odbornými znalostmi v oblasti duševního vlastnictví a správy duševního vlastnictví.

První setkání týmu proběhne na konci ledna, online formou.  

 

EUCommission 

EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH INNOVATION