Laboratoř kvality masa

 

V laboratoři kvality masa katedry speciální zootechniky má ve vědeckém programu dominantní postavení:

 • ověřování vlivů působících na úroveň mléčné a masné užitkovosti skotu,
 • základní fyziologické projevy plemenic při říji a inseminaci,
 • využití masných plemen skotu pro produkci kvalitního hovězího masa,
 • chov masných plemen skotu v podhorských a horských oblastech,
 • hodnocení exteriéru a mechaniky pohybu koní,
 • hodnocení výkonnosti koní,
 • růstová schopnost prasat a drůbeže,
 • kvalita vepřového masa,
 • šlechtění mateřských a otcovských populací prasat s ohledem na genetické markery,
 • fyziologické pochody související s říjí a inseminací prasnic a prasniček,
 • tvorba genetických zdrojů u hospodářských zvířat.