Modelování srážko-odtokových situací

Modelování srážko-odtokových situací pro protipovodňové opatření v intravilánech i v zemědělské krajině. Stanovení míry rizika jako souhrnu zranitelnosti území a povodňového nebezpečí pro N-leté vody.