Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

MPO Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007715

patent1patent2patent3

Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Patent

Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Celková výše dotace: 250 000 CZK

Realizace: 01.01.2017 - 31.12.2020

Obecné informace: Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu INOVACE je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.