Laboratoř zpracování signálu a obrazu

Hlavním cílem laboratoře je zpracování a analýza diskretizovaného signálu a obrazu, především z biologických (biochemických, biofyzikálních) měření. V popředí zájmu stojí hmotnostní spektrometrie, v tandemu s kapalinovou nebo plynovou chromatografií, mikroskopická měření včetně fluorescence a fázového kontrastu. Nedílnou součástí je popis vlastního měřícího procesu z hlediska teorie měření, reprezentace základních atributů měření, a datových formátů.

Laboratoř zajišťuje servisní činnost jednoúčelových úloh, implementaci zakázkových řešení a spolupráci s ostatními laboratořemi Ústavu komplexních systémů.

Komerční činnost
Laboratoř nabízí služby v oblasti vývoje softwarového řešení pro zpracování a analýzu obrazu na základě neexpertem formulovaných dotazů. Jedná se o specializované řešení přímo podle požadavků zákazníka. Laboratoř dále zajišťuje vývoj systémů pro zachycení a analýzu chování vodních organizmů v malých akváriích a velkých tancích (především ryb a raků).

uks3

Klíčové aktivity:
- konverze datových formátu
- transformace barevných prostorů
- kalibrace digitálních fotoaparátu a kamer
- segmentace obrazu
- operace matematické morfologie
- filtrování šumu
- vyhodnocení změn barevnosti
- vývoj systémů na zachycení pohybujících se objektů