Laboratoř experimentálních a komplexních systémů

Laboratoř se zabývá základním a aplikovaným výzkumem komplexních systémů především v oblasti přírodních systémů. Základním směrem výzkumu je analýza chování přírodních systémů založená na automatickém zpracování dat z řízených experimentů.


Komerční činnost

- řízený experiment
- základní výzkum v oblasti světelné mikroskopie filtrace experimentálních dat
- strojové zpracování obrazu
- analýza mnohorozměrných dat
- matematické modelování procesů

uks1

 

Laboratoř nabízí služby především v oblasti návrhu experimentu a zpracování multidimenzionálních dat:

Vývoj softwaru pro zpracování a ukládání experimentálních dat.

Vývoj specializovaných miskroskopů.

Vývoj specializovaného hardware a software pro aplikovaný výzkum a kontrolu kvality ve spolupráci s technologickými firmami.

uks2