Užitečné odkazy

Programy spravované Technologickou agenturou ČR:

Program ALFA: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa.html

Program GAMA: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-gama.html  

Programy spravované Evropskou komisí:

Program Horizon2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020  

Programy spravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/neprehlednete-planujete-predkladat-svuj-projekt-do-noveho?highlightWords=vvv