Stanovení tuku v produktech

 

Obsah tuku v produktech se obvykle definuje jako tuk, který může být extrahován vhodným rozpouštědlem (petrolether). Přímá extrakce je nenahraditelná pro vysokou přesnost a opakovatelnost. Intramuskulární tuk má v mase význam ze senzorického hlediska a vlivu na křehkost masa Pod tímto pojmem se obecně rozumí lipidy a doprovodné látky lipidů v libové svalovině, která lze extrahovat organickými rozpouštědly. Přístroj Det-Gras provádí klasickou Soxhletovu metodu automaticky v 6 vzorcích současně. V 1. fázi se vzorek vaří v rozpouštědle, během této fáze se rozpustí velká část tuku. Ve 2. fázi je vzorek promýván rozpouštědlem. Následuje oddestilování rozpouštědla do horní části skleněné extrakční komory rozpouštědla