Podpora spolupráce JU s aplikační sférou

Název projektu: Podpora spolupráce JU s aplikační sférou

JU RGB POSITIVE

Prioritní oblast č.: 2, Podpora naplnění cílů DZ JU 2016 – 2020

Program: Institucionální plán – průřezový projekt

Celková výše dotace: 2 706 000 CZK

Realizace: 01.01.2016 - 31.12.2019

Obecné informace: Hlavním účelem realizace projektu je pokračování, zvýšení a zefektivnění spolupráce JU s aplikační sférou a to prostřednictvím (a) stabilizace a dalšího rozvoje Kanceláře transferu technologií včetně podpory rozvoje a profesionalizace sítě technologických skautů (b) posílení transferu výsledků výzkumu do praxe a zprostředkování akcí smluvního a společného výzkumu (c) podpory rozvoje stávajících a budování nových nástrojů pro spolupráci s praxí, inovační podnikání prostřednictvím oborových platforem, technologických parků a podnikatelských inkubátorů, (d) aktivní nabídkou výsledků VaV včetně jejich popularizace a (e) rozvíjení kompetence zaměstnanců a studentů v oblastech ochrany duševního vlastnictví a povědomí o možnostech podnikání v daném oboru.