Všechny novinky

Invest Day 2018

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity opět pořádá soutěž Invest Day, která je určena všem studentům prezenční a kombinované formy studia jakékoliv fakulty JU.

Cílem soutěže je podpořit šikovné studenty, otestovat jejich prezenční dovednosti a především schopnost prodat svůj nápad investorům. Studenti mohou rovněž soutěžit o zajímavé ceny.

Více informací o soutěži na webových stránkách akce:  http://investday.ef.jcu.cz/

hotový leták invest day 2018 logo EF JCU page 001

Představení technologií FROV ve Starnbergu

Kancelář transferu technologií srdečně zve na událost, která se bude konat v příštím týdnu:

Starnberg

 

Jihočeský kraj nabízí podporu podnikatelům prostřednictvím nových webových stránek

Podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků je hlavním způsobem, jak posílit  ekonomiku v Jihočeském kraji a zvýšit konkurenceschopnost celého regionu. 

Jihočeský kraj proto v těchto dnech spustil webové stránky invest.kraj-jihocesky.cz, ve kterých má své zastoupení i Kancelář transferu technologií JU.

Na těchto webových stránkách se mohou malí a střední podnikatelé seznámit s možnostmi podpory, které pro ně Jihočeský kraj nabízí s ohledem na celou škálu aktivit, jako např. pronájem prostor za zvýhodněných podmínek, případný zájem o spolupráci s odborníky při řešení výzkumných projektů, či zjištění informací o dotační a další finanční podpoře pro podnikatele. 

Podpora podnikani logo

 

Návštěva JAMK University of Applied sciences, Jyväskylä, Finsko

V rámci projektu Budování expertních kapacit navštívili zástupci Kanceláře transfer technologií Jihočeské univerzity spřátelenou univerzitu JAMK University of Applied sciences ve Finsku. V rámci tohoto twinningu byly představeny univerzity, výzkumné záměry, stejně jako komerční potenciál obou zúčastněných a zastoupených.

Za velmi zajímavé výstupy, dle sdílených poznatků dobré i špatné praxe, považujeme vhodnou možnost spolupráce především v zemědělské oblasti, rozvoji cestovního ruchu a v oblasti ochrany vod. Získat případný projekt ze zdrojů EU by bylo významným přínosem pro všechny zúčastněné.

Z hlediska nápadů i inovací je významný segment strategického rozvoje JAMK University – především zacíleného na intenzivní vzájemnou spolupráci mezi univerzitou a firmami. Toto je oblast, která na JU není ještě tolik rozvinutá, zřejmě především z hlediska toho, že nemáme Technickou fakultu. Nicméně je vidět, že partneři mají výrazný „tah na branku“. Na základě této úvodní návštěvy je zřejmé, že byl projeven oboustranný zájem o vzájemnou spolupráci. KTT JU předložila partnerům návrh memoranda o spolupráci, s tím, že o případných budoucích možnostech vzájemné spolupráce se budou průběžně informovat.

Autor: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií JU

Seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné"

Dne 2. 11. 2017 proběhl v budově Rektorátu Jihočeské univerzity seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" pořádaný Kanceláří transferu technologií ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou.

V rámci semináře byly prezentovány poznatky a zkušenosti z této oblasti ze strany fakulty na zástupce aplikační sféry, konkrétně Domovy důchodců. Zástupci fakulty představili fungování Zdravotně sociální fakulty a zejména její nabídku služeb v návaznosti na možnou spolupráci. Po skončení semináře následovala diskuze, v rámci které došlo i na řešení aktuálních problémů a zajímavostí co se týče oblasti sociální péče o seniory v ČR. 

Seminář byl realizován v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Tato akce, resp. aktivita ve formě maloformátového setkání je jedním z hlavních cílů, neboť tento projekt si klade za cíl propojovat SME a vědecký svět. V minulosti již v rámci tohoto projektu proběhla dvě maloformátová setkání - v oboru zemědělství a rybářství, které pořádala Kancelář transferu technologií za podpory projektového partnera Univerzity Pasov.

 

 

 

Prodej ExposureScope do USA

V minulých dnech byl odeslán přístroj ExposureScope do USA. Kupcem tohoto přístroje, který slouží k lepšímu sledování a zaznamenávání rychle pohybujících se objektů v zorném poli mikroskopu byla University of Alburn z Alabamy. Samotnému prodeji předcházela několika měsíční jednání a úprava přístroje pro podmínky existujícího mikroskopu a napájecí sítě ve státě Alabama. Tento přístroj prodaný do USA je již druhý v řadě. První přístroj již více jak 2 roky bezvadně slouží na univerzitě v Temuco v jihoamerickém Chile. V současné době jednám o dodávce tohoto přístroje na Tchajwan.

Napsal. Ing. Václav Nebeský, Ph.D.

TransferaInfo

Transfera.cz ani v létě nezahálela a nyní představuje aktuální informace z dění.

V zářijovém TransferaInfo je možno nalézt například podrobnosti o chystané společné databázi projektů TT, oficiální změně sídla spolku, spolupráci s MPO a TA ČR na nastavování pravidel Národního inovačního fondu a další témata.

Náhled zářijového TransferaInfo je ke shlédnutí zde. Bližší informace o Společné databázi projektů TT zde.

transfera logo

Podány 3 nové patenty z FROV

V rámci řešení dílčích projektů TAČR GAMA byly podány další dva patenty řešitelem z Fakulty rybářství a ochrany vod s názvem "Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z rybníku" a "Zařízení ke zlepšování kvality vody na odtoku z hráze rybníku".

Patenty řeší tentokráte problematiku vodohospodářství a rybářství, jelikož v současné době roste společenský tlak na zlepšování kvality vody a obecně se zpřísňují ukazatele kvality. Zařízení podle těchto vynálezů lze využít především v oblasti chovu ryb, ale i jiných vodních organizmů v rybnících a malých vodních nádržích. Je vhodný pro chovatele, kteří hospodaří na menších průtočných rybnících. Jeho uplatnění je možné vidět nejenom v České republice ale i v zahraničí.

Zároveň byl, nad rámec dílčích projektů TAČR GAMA, podán další patent od stejného původce s názvem "Zařízení k čištění odpadní vody", zabývající se oblastí ochrany životního prostředí. Zařízení k čištění odpadních vod podle tohoto vynálezu lze využít především v odlehlých oblastech, které jsou špatné přístupné pro výstavbu klasických čistíren odpadních vod a nacházejí se v blízkosti stojatých vod, tedy u jezer, mořských pobřeží, klidných toků řeky, přehrady či rybníku.

Raci z FROV pomáhají udržet vodu čistou

Úžasným úspěchem se může pochlubit Fakulta rybářství a ochrany vod.

V rámci spolupráce s pivovarem Protivín byli raci z FROV umístěny do pivovaru pro sledování čistoty vody. Zvířata jsou vybavena infračervenými biosenzory, které monitorují jejich srdeční tep a pohyb. Data jsou analyzována počítačem a jakékoli změny v těle či chování zvířat znamenají změnu úrovně čistoty vody v nádrži. "Když se tři nebo více raků pohybují nebo změní jejich pulzní aktivitu, víme, že parametry vody se změnily. Můžeme rychle reagovat, protože máme výsledek do tří minut" řekl vedoucí pivovaru Michal Voldřich.

Vodní systém byl vyvinut a patentován vědci na Fakultě rybářství a ochrany vod na Jihočeské univerzitě ve Vodňanech. "Používáme raky jako živou chemickou laboratoř - jako bio ukazatel a bio senzor společně" řekl Pavel Kozák, ředitel Výzkumného ústavu pro rybí kulturu a hydrobiologii.

Celý článek je umístěn zde.

Zdroj: Agentura Reuters

«ZačátekPředchozí12345678DalšíKonec»
Strana 1 z 8