Všechny novinky

Vědci z Jihočeské univerzity naučili mikroskop „vidět" do buňky

Unikátní metodu, která umožňuje pozorovat vnitřek živé buňky optickým mikroskopem bez použití značících látek, vymysleli vědci z Jihočeské univerzity. Dosud to bylo možné jen u buněk, do nichž se předem vstříkla zbarvující látka. Objev může znamenat průlom ve studiu a využití kmenových buněk v medicíně. Výsledky tříletého výzkumu publikoval časopis Ultramicroscopy a text se zařadil mezi 30 nejzajímavějších článků z fyziky na světě.

Novou metodu, která využívá množství snímků pořízených z mírně odlišných pozic, vyvinul tým Dalibora Štyse z laboratoře experimentálních komplexních systémů na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

„Hledá objekty, které nejvíce mění procházející světlo, a také ty objekty, které se pohybují. Tím zvýrazňuje detaily buněčné struktury účinněji než všechny dosavadní metody,“ popsala mediální zástupkyně projektu Klára Pirochová.

Optickým mikroskopem se dosud daly pozorovat jen objekty určité velikosti. Ty menší, jako například struktury uvnitř buněk, dokázal mikroskop „vidět“ jen v případě, že byly značené zbarvující látkou.

O výzkum projevili zájem v Rakousku.

„Výhodou naší metody je, že jsme schopni použít vzorky neznačené. Je to vhodné pro živou buňku, protože pokud ji značíte chemickou látkou, která svítí, tak ji vlastně modifikujete,“ vysvětlila členka vědeckého týmu Renata Rychtáriková.

Vědci z Jihočeské univerzity nyní budou spolu se svými zahraničními kolegy zkoumat nanovlákna v kmenových buňkách, které mají zásadní roli při náhradě orgánů, ale také v léčbě rakoviny. Další využití metody je při kontrole 3D tisku velmi malých objektů, takzvaných nanostruktur.

Zdroj: MF DNES, 19. 9. 2017

Spolupráce s firmou Robert Bosch

Spolupráce s firmami je pro nás důležitá. I proto je nám ctí, že můžeme opět spolupracovat s významnou firmou Robert Bosch, tentokráte v oblasti ověřování funkčnosti na poli chemického testování, které na základě přechozí zkušenosti přineslo kladné výsledky. Kromě zakázkového výzkumu a vývoje nabízí naše Kancelář transferu technologií dále zajímavé inovativní technologie k licencování, zprostředkování výzkumných partnerů pro společný výzkum, a další odborné poradenství v oblasti transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví. V současné době, na základě dobré spolupráce, oslovila firma Robert Bosch opět Fakultu rybářství a ochrany vod s ověřením zadaných vzorků.

Země živitelka 2017

Ve dnech 24.8. – 29.8.2017 proběhl v Českých Budějovicích 44. ročník mezinárodního agrosalonu Země Živitelka. Letošní ročník měl speciální podtitul: “Cesta zemědělstvím“. Kancelář transferu technologií, jako kontaktní místo pro firmy se zájmem o spolupráci s univerzitou, měla tu čest, vyslat na agrosalon svého zástupce – manažerku komercionalizace IP, která v rámci výstavy získala cenné kontakty na firmy z oblasti zemědělství a rybářství. V současné době probíhá vyhodnocování nashromážděných kontaktů a oslovení daných firem se zájmem o spolupráci. Věříme, že se nám podaří, na základě takto navázané spolupráce opět více propojit svět výzkumu s komerční sférou a získat další zajímavé výsledky v oblasti výzkumu a vývoje.

Tým kanceláře transferu technologií

Závěry workshopu Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer technologií

Workshop “Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer technologií, který se konal dne 5. 9. 2017 v zasedací místnosti č. 418, ČSVTS, Praha 1, uspořádala Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. společně s Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. v rámci projektu LE 15014 OKO SVTP ČR. Uskutečnil se za aktivního zájmu 37 účastníků. 

Více informací, včetně fotogalerie z workshopu zde.

Ochranná známka "AquaSheriff"

Kancelář transferu technologií JU podala na Úřad průmyslového vlastnictví přihlášku k registraci nové ochranné známky, která nese název AquaSheriff. Tato ochranná známka se vztahuje k nově vyvinutému software na Fakultě rybářství a ochrany vod.

Samotný software AquaSheriff - online water monitoring - nabízí uživatelům z řad akvaristů, pěstitelů, rybníkářů, a dalších odvětvích, kde je nutné sledovat stav kvality vody, uživatelsky přívětivé prostředí přístupné skrz chytré telefony, tablety a počítače. Jedná se o low cost řešení pro kontinuální měření základních parametrů vody (pH, EC, T, DO, ORP a dalších) včetně dalších environmentálních ukazatelů (teplota a vlhkost vzduchu nebo intenzita světla).

Celé řešení se skládá ze tří hlavních pilířů: software (grafické prostředí, monitoring a kontrola), miniaturní počítače (RaspberryPi a Arduino), a v poslední řadě čidla a sondy nejrůznějšího typu a od různých výrobců (Atlas Scientific, Cooking hacks a další).

Uživatel zařízení získává osobní profil a stává se tak součástí vzdělávací komunity.

Jihočeské podnikatelské vouchery - vyhlášení výzvy

Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR.

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, naučit obě strany, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany.

Letošní výzva Jihočeských podnikatelských voucherů opět rozdělí 2 mil. Kč mezi jihočeské malé a střední podniky. Žádosti bude možné podávat od 1. do 28. září 2017, lhůta na realizaci projektů je do 30. 3. 2018, přičemž začít je možné dnem podání žádosti.

Žádost se vyplňuje do on-line formuláře na webových stránkách www.inovoucher.cz a přikládá se k ní nabídka od poskytovatele znalostí. Vyplněný a odeslaný formulář je doručen na Váš kontaktní email, který je uveden v žádosti. Tímto krokem to však nekončí. Veškeré dokumenty je nutné vytisknout a podepsat, a teprve poté je možné žádost podat odesláním originálů všech požadovaných dokumentů doporučeně poštou na adresu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, nebo doručením osobně v pracovní dny od 9:00 do 14:00 na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Na obálku je nutné uvést název odesílatele a heslo "Žádost JPV".

Veškeré potřebné podklady jsou přístupné na webové stránce www.inovoucher.cz v části Ke stažení. Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s pravidly programu

Zdroj: JVTP, a. s.

Pozvánka na workshop v Praze

V úterý 5. 9. 2017 se uskuteční v Praze workshop „Inovační potenciál ČR – vědeckotechnické parky v ČR, mezinárodní spolupráce, transfer technologií“. Workshop se koná v rámci projektu LE 15014 OKO SVTP ČR a je zaměřen na úkoly vědeckotechnických parků v inovační infrastruktuře ČR, projekty SPINNET a OKO SVTP ČR, dosavadní zkušenosti a výzvy OP PIK – Služby infrastruktury, mezinárodní spolupráci České republiky a Svobodného státu Bavorsko (INTERREG V A), transfer technologií a praxe v českém prostředí a na zkušenosti vybraných akreditovaných VTP v ČR s mezinárodní spoluprací na úrovni VTP a inovačních firem v nich umístěných.

V rámci workshopu bude prezentována i naše Kancelář transferu technologií JU v samostatné prezentaci, ve které vedoucí Kanceláře představí aktivity a zkušenosti co se transferu technologií týče.

Program workshopu je uveden zde.

 

Pracovní porada se zástupci Univerzity Pasov

Dne 22. 8. 2017 proběhla další pracovní porada v rámci projektu Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 s našimi projektovými partnery z Univerzity Passau.

Setkání proběhlo tentokráte na půdě vedoucího partnera projektu – Jihočeské univerzity Kanceláře transferu technologií a mezi hlavní body jednání tentokráte patřilo rozplánování seminářů pro malé a střední podniky pro podzim 2017, dále pak příprava webových stránek v rámci projektu a řešení plánované knižní publikace Inovačního potenciálu Jihočeského kraje a Dolního Bavorska.

FROV JU na veletrhu Země živitelka 2017

Země živitelka je tradiční mezinárodní agrosalón s více než 100 tisíci návštěvníky a stovkami českých i zahraničních vystavovatelů. I na letošním ročníku bude Fakulta rybářství a ochrany vod nabízet své unikátní technologie na stánku v pavilonu R3. V nabídce budou produkty vyvinuté a vyráběné na FROV JU včetně kaviárové kosmetiky. Novinkou bude další fakultní stánek zřízený ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR s názvem Ryby pro lidi. Tento stánek bude umístěn před pavilonem R2 a návštěvníkům bude nabízet ochutnávky rybích výrobků připravených naší fakultní prodejnou.

Proto ve dnech 24.-.28. srpna nezapomeňte přijít a ochutnat!

Autor: Ing. Václav Nebeský, technologický skaut FROV JU

Vašek ZŽ

Přihláška patentu "Systém pro včasnou detekci nemocí ryb"

V rámci řešení dílčích projektů TAČR GAMA byla již podána první přihláška patentu. Jedná se konkrétně o patent “Systém pro včasnou detekci nemocí ryb“ a na Úřad průmyslového vlastnictví byl podán 1. 6. 2017.   

V rámci tohoto technického řešení je umožněno bezkontaktní detekce onemocnění ryb v jejich přirozeném prostředí bez nutnosti jejich fyzického odchytu. Předpokládáme, že toto řešení po jeho ověření bude vhodné pro komerční využití v oblasti intenzivního chovu ryb v mořských klecích a nádržích.

«ZačátekPředchozí1234567DalšíKonec»
Strana 1 z 7