Všechny novinky

Pozvánka na seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" v Německu

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU srdečně zvou na seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné", který se uskuteční ve středu 7. 2. 2018 v německém Grainetu.

Tato akce je pořádaná v návaznosti na již proběhlý a velmi úspěšný seminář, který se konal v listopadu minulého roku na Jihočeské univerzitě (více info zde). Zdravotně sociální fakulta opět představí svou činnost v oblasti výzkumu a vývoje a nabídku možné spolupráce, tentokráte cílenou na německý firemní a státní sektor. V rámci semináře bude probíhat výstava "Smyslová aktivizace seniorů", bude  přítomen host z Městského úřadu Prachatice, který uvede své cenné zkušenosti ve spolupráci se sociálními institucemi, a úvodním slovem a představením Technologické agentury ČR hosty přivítá předseda TA ČR, dr. Petr Očko.

Realizace semináře proběhne v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Pozvánka na tuto akci v českém jazyce je k dispozici zde, případně v německém jazyce zde.

Účast na semináři je bezplatná, přihášení je možné nejpozději do 26. 1. 2017 na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

ETZ Text DCZ sRGBEUHinweis DCZ sRGB

 

 

 

Vyhlášení 3. výzvy TAČR GAMA PoC

Kancelář transferu technologií JU vyhlašuje k 8. 1. 2018 třetí výzvu na podávání dílčích projektů proof-of-concept (PoC) .

Tato výzva je vyhlašována v návaznosti na získaný projekt Jihočeské univerzity prostřednictvím Kanceláře transferu technologií s názvem  Posílení aktivit proof-of-concept na Jihočeské univerzitě TG 03010027, který je podpořen z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA Technologické agentury České republiky (TAČR).

V rámci první a druhé výzvy bylo vybráno a podpořeno celkem 11 dílčích projektů. Kancelář transferu technologií nyní otevírá třetí vlnu, při níž bude vybrán již jen jeden dílčí projekt v celkovém maximálním finančním objemu 230 000 Kč. Předpokládané/možné zahájení 01.04.2018 a s max. dobou realizace řešení do 31. 12. 2019. 

Dílčí projekty proof-of-concept musí být zaměřeny na proces ověřování využitelnosti nových výsledků výzkumu a vývoje pro jejich komerční uplatnění v aplikační sféře. Tento proces začíná identifikací prakticky využitelného výsledku výzkumu a vývoje a končí jeho komerčním ověřením ve formě modelu (i počítačového), funkčního vzorku či prototypu, včetně jeho vlastností, vytvoření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného produktu. Ověřované výsledky tak musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Lhůta pro podání projektů je do: 09.02.2018 do 14.00hodiny.

Veškeré dokumenty jsou ke stažení zde.

 

PF 2018

Kancelář transferu technologií přeje všem svým partnerům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku přeje hodně štěstí, zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi!


Tým Kanceláře transferu technologií

PF2018

 

 

 

TransferaInfo - prosinec 2017

Transfera.cz představuje speciální vánoční vydání newsletteru TransferaInfo, ve kterém se ohlíží za téměř uplynulým rokem 2017 a shrnuje informace z úspěšné činnosti spolku v tomto roce.

Náhled prosincového TransferaInfo je ke shlédnutí zde.

transfera logo

Nový projekt Kanceláře transferu technologií

Kancelář transferu technologií aktuálně realizuje nový projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Budování expertních kapacit – transfer technologií. Tento projekt volně navazuje na přechozí úspěšný projekt Vybudování jihočeského a akademického centra transferu technologií v rámci Op VaVpI, který byl realizován v letech 2012-2015.

Hlavním cílem tohoto nového projektu je podpora centra transferu technologií Jihočeské univerzity, aby se stala relevantním partnerem výzkumných pracovníků i pracovníků z průmyslu a uznávanou součástí systému výzkumu a vývoje. Díky tomuto projektu dojde k revizi interních směrnic Jihočeské univerzity týkajících se oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializace, budou vytvořeny skripta mj. i v online podobě pro studenty navštěvující předmět ochrany duševního vlastnictví, a dále bude vytvořen softwar pro sledování ochrany duševního vlastnictví Jihočeské univerzity. Díky tomuto projektu je rozšířen pracovní tým technologických skautů o zástupce za Ekonomickou fakultu JU a v neposlední řadě dojde k podpoře lidských zdrojů ve formě rozvoje odborných znalostí zaměstnanců TT v oblastech spojených s transferem technologií a komercializací, ochranou duševního vlastnictví, dále pak formou tuzemských a zahraničních stáží na pracovištích CTT s cílem rozvoje a zefektivnění procesního nastavení v organizaci.

Doba realizace projektu je od 1.10.2017 do 30.9.2021.

logolink MSMT VVV hor barva cz

Prezentace Jihočeské univerzity - Kanceláře transferu technologií v Hong Kongu

Společnost BIP Asia Forum společně pořádá s Radou pro rozvoj obchodu v Hong Kongu a s Hongkongským centrem designu BIP Forum.

BIP Asia Forum přináší profesionálům z oblasti IP a lídrům z celého světa příležitost, aby diskutovali o nejnovějším vývoji v oblasti duševního vlastnictví a prozkoumali možnosti podnikové spolupráce. Sedmý ročník fóra se konal na začátku prosince 2017 s velkým úspěchem, kdy se zúčastnilo více než 80 významných řečníků, kteří sdíleli své poznatky a přitahovali více než 2500 profesionálů z oblasti IP a průmyslových hráčů.

Mezi hlavní témata patřily:

• Globální strategie pro správu a obchodování s IP

• Případová studie IP obchodování

• Trend trhu IP a strategické portfolio IP

Česká republika byla zastoupena dvěma zástupci: místopředseda Úřadu průmyslového vlastnictví a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – vedoucí Kanceláře transferu technologií.

Návštěva CTT MENDELU

Část pracovníků Kanceláře transferu technologií v rámci rozvoje vnitřních lidských zdrojů absolvovali první z několika plánovaných tuzemských stáží na transferovém pracovišti v České republice.

Konkrétně se jednalo o Centrum transferu technologií CTT Mendelu. Během týdenní stáže se pracovníci navzájem seznámili s aktuálním nastavením ochrany duševního vlastnictví na obou univerzitách, způsoby komercializace, aktuálně běžících projektech a možnostmi další vzájemné spolupráce. Toto vzájemné setkání bylo přínosné a obohacující pro obě strany.

V závěru této stáže se pracovníci zúčastnili i zajímavého workshopu EKOinovační fórum s tématem “Udržitelné technologie pro budoucnost”.

 

Prodej licence na užitný vzor

Kancelář transferu technologií zaznamenala další úspěch v komercializaci svých výsledků vědy a výzkumu. Tentokráte se jedná o prodej licence na UV.26543 „Ovocná pomazánka, marmeláda nebo džem“ ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity.  Jedná se o prodej licence v oboru potravinářství. Původce tohoto užitného vzoru je dlouholetý zkušený vědec, Ing. Pavel Smetana, Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti z komerční sféry.

Licenční smlouva k tomuto užitnému vzoru byla podepsána dne 30. 11. 2017 s firmou Džemy Vališ, zastoupenou paní Martinou Vališovou, a za účasti vedoucí Kanceláře transferu technologií JU, RNDr. Růženy Štemberkové.

Součástí prodeje této licence bylo i poskytnutí používání ochranné známky JU, které bude využíváno na produkty týkající se této Licenční smlouvy. Zároveň Kancelář transferu technologií předala firmě Vališ i kontakty na odběratele, kteří projevili zájem o tyto džemy.

Setkání s čínskou delegací v sídle TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) hostila v pátek 24. listopadu R&D delegaci z čínské provincie Jiangsu, jedné z nejrozvinutějších oblastí v Číně. Na čínské straně byla delegace vedena Jiangsu Center of International Technology Transfer spadající pod Jiangsu Provincial Department of Science and Technology. S ním má TA ČR od roku 2015 podepsané memorandum. 

Setkání se odehrálo v sídle TA ČR (Evropská 37, Praha 6) a mělo za cíl seznámit relevantní české subjekty s příchozími čínskými delegáty pro možný rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v budoucnu. Jihočeská univerzita byla zastoupena vedoucí Kanceláře transferu technologií, dr. Růženou Štemberkovou, která diskutovala možnosti spolupráce v oblasti rybářství, zemědělství, akvakultury i péče o seniory. Nejvíce se čínští zástupci zajímali o výrobu kaviárového krému a péči o seniory.

Z Jiangsu přijelo 10 subjektů, z nichž jeden - Jiangsu Changyuan Information Technology Co.,Ltd - měl zájem rozvíjet spolupráci s ČR v oblasti transferu technologií. Dr. Štemberková zároveň zastupovala národní platformu Transfera.cz a nabídla čínským zástupcům využít i této platformy pro rozvoj spolupráce.

Návštěva Institutu pro rybářství ve Starnbergu

Dne 22. 11. 2017 proběhlo setkání zástupců Jihočeské univerzity s pracovníky Institutu pro rybářství v bavorském Starnbergu.

Toto maloformátové setkání bylo opět realizováno v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

V rámci setkání proběhlo představení Institutu panem ředitelem, dr. Helmutem Wedekindem. Pracovníci Kanceláře transferu technologií a Fakulty rybářství a ochrany vod JU následně seznámili německé partnery jak se samotným projektem, tak s nabídkou fakulty a s jejími výsledky ve vědě a výzkumu. Prezentována byla především technologie omega3 kapr, v rámci které dále proběhla diskuze nad možnostmi uplatnění chovu omega3 kapra v Bavorsku. Setkání bylo zakončeno krátkou prohlídkou a exkurzí na líheň a rybochovné zařízení.

 

«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»
Strana 1 z 9