Nabídka pro praxi

Hledáte konkrétní službu, přístroj, odborníka na konzultaci, partnera pro smluvní nebo společný výzkum? Prosím kontaktujte nás a my se Vám ozveme.

Speciální kosmetické krémy s obsahem extraktu ze Sturgeon Friendly Caviar®

Fakulta rybářství a ochrany vod přináší novinku na poli speciální péče o pleť. Pro výrobu Sturgeon Friendly Caviar® kosmetiky využíváme extrakt z jiker jeseterů chovaných na fakultní farmě. 

Kapr se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin

Fakulta rybářství a ochrany vod ve spolupráci s Blatenskou rybou a Institutem klinické a experimentální medicíny vyvinula technologii chovu kapra se zvýšeným obsahem omega 3 mastných kyselin.

Etologický systém pro sledování chování korýšů

Způsob etologického sledování korýšů a/nebo měkkýšů, při kterém se snímá alespoň jedna fyziologická neinvazivním čidlem upevněným ke korýši a/nebo měkkýši v reálném čase a přenáší se do počítače ve formě digitálního signálu, který je zpracován softwarem pro vyhodnocování reakcí korýše a/nebo měkkýše na přirozené a/nebo uměle vyvolané environmentální změny.

Kaviár přátelský k jeseterům / Sturgeon Friendly Caviar®

Proč právě jeseteři?

Jeseteři a výrobky z nich, především kaviár a kvalitní maso, byly a jsou synonymem luxusu, blahobytu a bohatství. Kvůli tomu jsou předmětem zájmu obchodníků a spotřebitelů. Právě snaha získat tyto luxusní produkty vedla spolu se zhoršováním životního prostředí k drastickému poklesu stavu divokých polupací těchto ryb. Proto se zvýšil zájem o rozmnožování, chov a další využití jeseterů v akvakulturních chovech. 

Zařízení pro sledování a záznam obrazu mikroskopu – Exposure Scope

ExposureScope je LED zábleskové – stroboskopické osvětlovací zařízení pro optický mikroskop. Jeho pracovní frekvence je synchronizovaná se snímkováním videosignálu připojené videokamery a tím umožňuje zaznamenávat standardní videokamerou rychle se pohybující mikroskopické objekty v případě, kdy je doba jednoho půlsnímku (pro normu PAL 1/50 s) příliš dlouhá pro získání ostrého detailního obrazu. 

Odhalování a vliv škodlivin ve vodním prostředí

Expanze lidské činnosti má stále větší negativní vliv na všechny oblasti životního prostředí, včetně vodního. Celá řada vodních živočichů, mezi nimi i ryby, je bezděčně vystavována velkému množství antropogenních sloučenin ve svém přirozeném prostředí.